Dokumenty

Orientační uspořádání dne

Pedagogická rada

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se výchovně-vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování přihlédne ředitelka školy k názorům pedagogické rady.

Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.