Vážení rodiče,

zápis na školní rok 2019/2020 se uskuteční v květnu (2. – 15.5.)

Pokud uvažujete o podání žádosti o přijetí do naší školky, je potřeba včas zajistit svému dítěti vyšetření ve školském poradenském zařízení: v pedagogicko-psychologické poradně nebo v speciálně pedagogickém centru. Objednávací termíny jsou dlouhé (i půl roku). Bez doporučení školského poradenského zařízení nebude dítě přijato.

Školská poradenská zařízení v okrese Beroun:

SPC – speciálně pedagogické centrum při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun,   Mládeže 1102,tel.: 311 514 535; 601 566 503

PPP – pedagogicko psychologická poradna pracoviště Hořovice, Palackého nám. 640, tel.: 311 513 000; 739 065 482

PPP – pedagogicko psychologická poradna pracoviště Králův Dvůr, Plzeňská 90, tel.: 311 637 119; 731 417 213

SPC – speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči pobočka Beroun, K.Čapka 1456, tel.: 311 510 644; 723 639 148

SPC – speciálně pedagogické centrum při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun,   Mládeže 1102,tel.: 311 514 535; 601 566 503

Roční plán akcí 2018-2019

Co potřebuje dítě do školky