SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁLŮV DVŮR, p.o.

PŘERUŠENÝ PROVOZ

od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 (včetně).

V měsíci červenci je provozní doba mateřské školy

od 7,00 hodin do 16,00 hodin.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 25. 5. 2020

Kdo se ještě nevyjádřil nebo své rozhodnutí změnil, aby nám dal vědět do 15.5. na email mat. školy, zda budete využívat MŠ od 25. 5. do konce června. Pokud ANO, tak v kolik hodin budete dítě přivádět a v kolik hodin odvádět nebo DÍTĚ do konce června NEPŘIJDE, NAPIŠTE, že už nepřijdete. Pokud se někdo neozve, považujeme tuto reakci jako nezájem o docházku a s dítětem počítáno nebude.
Všichni společně přijímáme veškerá rizika spojená s provozem školky. Ohleduplnost a opatrnost nás všech (zaměstnanců, dětí, i vás- rodičů) je teď na místě. V případě výskytu onemocnění u jednoho z nás, se zavře celá školka pro všechny ostatní.

Prosím o důkladné přečtení podmínek provozu naší MŠ od 25.5., které jsou zohledněny a zpracovány dle doporučení MŠMT pro naši školku.
Provoz bude od 6,30-16,30 hodin

Příchod do mateřské školy, předání a vyzvednutí dítěte:

– rodič zazvoní u hlavního vchodu a někdo ze zaměstnanců školy dítě přebere – odevzdá.
Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy.

Dezinfekce

Děti při vstupu do třídy použijí dezinfekční gel na ruce. Dítě s jakýmikoliv i nepatrnými příznaky infekce dýchacích cest (teplota, kašel, rýma, opar) nebude do třídy přijato. V případě zjištění příznaků během dne okamžitě informujeme nejen rodiče, ale i hygienickou stanici.

Stravování

Bude probíhat v běžné podobě.
Pouze si děti nesmí jídlo samy nabírat, ani brát z tácku připravené svačinky, ani si samy připravovat talíře a příbory. Budou mít tedy vše připraveno od zaměstnance školky.

Pravidla v prostorách mateřské školy

– Děti ani učitelky nemusí používat roušku.

– Stále budeme větrat, minimálně 1x za hodinu.

– Minimálně 1x denně dezinfikovat povrchy (podlaha, stoly, kliky, WC, umyvadla…)

– Co nejvíce času trávit venku. Zatím je dovoleno se zdržovat pouze v areálu školky, tedy v budově a na zahradě.

– Lehátka musí být dostatečně vzdálená od sebe, není možně praktikovat jako dosud, bude umožněno připravit méně lehátek.

– Ručníky budeme měnit v polovině týdne, budeme prát častěji.

– Při dopomoci s hygienou dítěte (při WC, a pod) bude zaměstnanec používat rukavice.

– Během dne budou děti používat tekuté mýdlo a dezinfekci. Dezinfekční gel jen při vstupu do třídy pod dohledem učitelky, jinak ne.

– Po každém smrkání či kýchnutí si musí dítě umýt ruce.

Písemné čestné prohlášení

Při prvním vstupu do Mateřské školy musí rodič předat učitelce vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci dítěte. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, dítěti nebude umožněn vstup do MŠ.
Prohlášení bude v příloze v emailu, vytiskněte a vyplňte. Datum by měl být uveden ten, kdy jde dítě poprvé do školky, tedy 25.5.

Žádost o ošetřovné Žádost o ošetřovné 1 Žádost o ošetřovné 2

Informace k provozu MŠ

Úřední hodiny 12. 05 2020: 8,00 – 11,00 hod

Příchod a odchod z mš.  dotaznik, příloha_čestné_prohlášení 

a seznamte se s „Pokynem k provozu – mimořádná opatření“. Pokyn k provozu – mimořádná opatření

MŠMT: Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 – ochrana_zdravi_ms

Prázdninový provoz: netušíme, zda bude stále ve zvláštním režimu, nebo budeme již fungovat naplno.
V případě zájmu si stáhněte přihlášku na prázdniny – viz níže. Přihlášku na prázdniny odevzdejte do 15. května. Poté vás budeme informovat, jak bude prázdninový provoz probíhat

Zvažte, prosím, s ohledem na možná rizika, zda je nutné, aby vaše dítě navštěvovalo MŠ.

Děkujeme!

Dotazník i přihlášku (pokud budete mít zájem o umístění dítěte) můžete poslat e-mailem: ms-spec-kraluvdvur@atlas.cz, nebo vhodit do schránky  Spec.MŠ Plzeňská 90.

Od 23. 3. 2020 do odvolání je přerušen provoz mateřské školy.

Budeme Vás informovat SMS zprávou o změnách. V případě jakýchkoliv dotazů a nečekaných událostí kontaktujte ředitelku školy.

Školní jídelna Počaply
Tyršova 136, Králův Dvůr
tel. 311 572 860
(kancelář je i pro strávníky MŠ Plzeňská, MŠ a SŠ Speciální)

Email – společný: jidelnykd@seznam.cz
Vedoucí provozů: Dana Koželuhová

Co-potřebuje-dítě-do-školky