5. týden distanční výuky – VESELÉ VELIKONOCE

4. týden distanční výuky – O zeleném vajíčku

Zkuste procvičit logopedii

Jiná inspirace na doma

3. týden distanční výuky – Volám tě sluníčko

2. týden distanční výuky – s pohádkou Hrnečku vař

  1. týden distanční výuky – s pohádkou O Koblížkovi

Bílá zima, modré mrazy

Plody podzimu – pracovní listy „předškoláček“

Distanční výuka

Vážení rodiče,

v této záložce najdete důležité informace k distančnímu (dálkovému) vzdělávání dětí. Prosíme, pokud bude provoz MŠ přerušen, sledujte pravidelně náš web a tuto záložku.

Škola musí povinně vzdělávat distančním způsobem, pokud není možná osobní přítomnost dětí ve škole z důvodů krizových nebo mimořádných opatření (opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví, krajské hygienické stanice, atd.) nebo z důvodu nařízené karantény.

Povinnost distančně vzdělávat má mateřská škola k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci, odklad povinné školní docházky).

Pokud je zákaz osobní přítomnosti pro minimálně jednu třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Druhá třída se vzdělává dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, přechází na distanční výuku celá škola.

Předškolní děti jsou povinny se distančně vzdělávat.

Povinnost není dána v době prázdnin, dále pokud ředitelka školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu, nebo pokud se dítě z důvodu nemoci nemůže zapojit do vzdělávání .

Vzdělávání bude probíhat zveřejněním na našich stránkách „Když nemůžu do školky…“ nebo si zákonní zástupci zadání úkolů vyzvednou osobně v MŠ v domluveném termínu. Dítě se svým zákonným zástupcem pracuje v jimi zvoleném čase vlastním tempem.

Zadané úkoly, které děti vypracují, zákonní zástupci vyfotí a zašlou učiteli zpět přes Messenger nebo WhatsApp, zde je učitelka může okomentovat nebo úkoly přinesou v dohodnutý čas do školky. Děti mohou poslat komentář nebo vzkaz paní učitelce.