Na školní rok 2021/2022 se uskuteční zápis dne 4. – 14. května. Den a hodinu si rezervujte na telefonu 603 873 682 od 15. dubna od 10,00 hodin do 12,00 hodin. Lze zaslat e-mail s návrhem termínu (ms-spec-kraluvdvur@atlas.cz)

Žádost mohou zákonní zástupci doručit tímto způsobem: do datové schránky školy mx3ykux, poštou, osobním podáním ve škole